עברית

מחוזקים לחיים

מחוזקים לחיים הבידוד לא פסח על בית הבנות, לאחר שאחת הצעירות נמצאה חולת קורונה. הצעירה הועברה לבידוד במרכז הארץ ואילו