פרויקט חברתי תעסוקתי

מסעדת "אנה" היא המסעדה החברתית שנמצאת בבית טיכו ההיסטורי שבירושלים. המסעדה הוקמה במטרה לייצר מקום מיוחד, המכשיר ומעסיק בני נוער במצבי סיכון, על מנת להעניק להם הזדמנות לרכוש מקצוע ולשנות את מסלול חייהם.

"אנה" היא שותפות של קרן דואליס להשקעות חברתיות ועמותת החוט המשולש. המיזם הוקם בשותפות עם עיריית ירושלים והודות לתמיכתן של קרן ווהל לפילנתרופיה ו"קרן יוזמה חברתית" בניהול קרנות הביטוח הלאומי, משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה.

מסעדת "אנה" מהווה פרוייקט הנותן לבני נוער בגילאי 16-19, הזדמנות לקחת חלק בעולם התעסוקה, ולעבוד בסביבה מוגנת ומיטיבה. על ידי יצירת קשר אישי , מתן ליווי סוציאלי והתאמה של סביבת העבודה לאוכלוסייה, הפרוייקט מאפשר לבני הנוער לייצר אופק תעסוקתי ממשי, ולרכוש כלים מעשיים להשתלבות משמעותית בעולם העבודה. בהתאם לחזון העמותה, מסעדת אנה הינה מקום בטוח ומיטיב עבור בני הנוער. תפיסת העבודה מול בני הנוער כוללת בבסיסה יצירת מרחב עבודה בעל אוירה מכבדת ומכילה, המכירה בכוחות וביכולות של בני הנוער, ומעודדת אותם להביאם לידי ביטוי.