תכנית בוגרות

בשנת 2015, התחלנו לפתוח את הבית לבוגרות. למרות שרובן מסוגלות לתפקד בצורה מרשימה, ולבנות את חייהן הנורמטיבים, לעתים קרובות הקשר עם משפחותיהן לא שוחזר, והן ממשיכות להיות זקוקות לעצה והדרכה, או אפילו רק לאוזן קשבת.

פעם בשבוע, בימי רביעי, דלתות הבית נפתחות עבורן. מנהלת הבית מקיימת שעות קבלת קהל ביום זה, המיוחדת לבוגרות. בערב אנו מארחים ארוחה משותפות למשתתפות הפרויקט הנוכחיות ולבוגרות. הנשים הצעירות מבשלות יחד ומחליפות סיפורי חיים. המשתתפות נהנות לראות נשים צעירות שהיו פעם במסגרת הבית, ויצאו ממנה עם מסוגלות גבוהה לנהל את חייהן בעולם הגדול. המשתתפות הנוכחיות מרגישות מחוזקות ,והבוגרות, בתור מודלים לחיקוי, מקבלות אישור לדרך הארוכה שעשו ולמאמצים רבים שהשקיעו כדי לבנות את עצמן.

בנוסף, בימי שישי, אחת לחודש, אנחנו פותחים את הבית ל"שישי נשי"-הבוגרות ועובדים כאחד, בהשתתפות נשים בעלות הישגים מקצועיים, אקדמיים או אישיים משמעותיים מהקהילה.

במפגש מציגה אחת האורחות את דרכה ועשייתה ומייצרת  לצעירות הנמצאות בבית מודל לחיקוי. מפגש מסוג זה הינו חוויה מעשירה, לא רק עבור הצעירות עצמן, אלא גם עבור חברי הצוות והאורחות.

מטרת של הפעילויות המתקיימות במסגרת ימים אלה היא לייצר או לחזק קשרים אישיים בין בוגרות למשתתפות הנוכחיות, וליצור חיבור טיפולי הממלא את ריקנות המשפחה החסרה.