עתיד בטוח

בנוסף לקורסים המתמשכים, החוט המשולש יזם בשותפות עם ביטוח לאומי תכנית חדשנית של העצמה כלכלית ושיקום תעסוקתי לבני נוער בסיכון. התכנית מתקיימת במרחב הפתוח ומותאמת ליכולות של בני הנוער הפוקדים את המרחב. התכנית כוללת סדנאות הכנה לעבודה, הכשרה תעסוקתית, ימי היכרות עם מקצועות שונים, קורסי העצמה אישית ועוד.  בעזרת כישורים אלה ובעזרת הנחייה ותמיכה מתמדת, המשתתפים יוכלו למצוא תעסוקה הנחוצה להם ולצמוח במקום העבודה ומחוץ לו.