הועד המנהל

  • יגאל גולדשטיין, מנכ”ל העמותה
  • עמיר בירם, יו”ר העמותה
  • דן אלישר
  • דוד ברוך
  • אריאל בן זקן
  • גיל גושן
  • גיא בינשטוק
  • מירב מנדלבאום

ועדת ביקורת:

  • רו"ח רוחמה סלמן