הועד המנהל

 • יגאל גולדשטיין, מנכ”ל העמותה
 • עמיר בירם, יו”ר העמותה
 • דן אלישר
 • מירה אלטמן
 • דוד ברוך
 • אריאל בן זקן
 • גיל גושן
 • יאיר מדינה
 • מירב מנדלבאום

ועדת ביקורת:

 • גיא בינשטוק
 • רו"ח עמוס כץ